מודל אינטגרטיבי – איכותי - כמותי - לניהול סיכונים במגה פרוייקטים

אירוע PMI 2016, רביעי, 8 ביוני 2016, 12:00

אוריאל יציג בהרצאתו מודל אינטגרטיבי - איכותי-כמותי - לניהול סיכונים במגה פרוייקטים. בראשית ההרצאה יוצג מודל "עניבת הפרפר" המיועד לניסוח והגדרה ממוקדים ומדויקים של הסיכונים, באופן שיקל בשלבים הבאים על הטיפול בהם ועל מניעתם ו/או הפחתתם. המשך ההרצאה יתמקד בניתוח והערכת הסיכונים. השיטה המקובלת לניהול סיכונים בפרויקטים היא השיטה האיכותית, על יתרונותיה ומגבלותיה. השיטה הכמותית, השכיחה הרבה פחות, מעוררת לעיתים קרובות התנגדות וחשש, בגלל מורכבותה ו"מדעיותה". המודל שיוצג משלב את שתי השיטות יחד להליך אינטגרטיבי, שמאפשר לארגון "לרקוד על שתי החתונות", וליהנות מן היתרונות והתועלות השונות של כל אחת מן השיטות. הבשורה היא שיישום השיטה האינטגרטיבית כמעט ולא דורש תוספת מאמץ מעבר לזה המושקע ממילא ביישום השיטה האיכותית. לסיכום יוצג Case study המדגים את אופן היישום של המודל האינטגרטיבי, את שימושיו ותועלותיו.

הרצאות נוספות באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu