כלים אוטונומיים בסביבה הימית - אתגרים בפרויקטי מחקר ופיתוח

אירוע PMI 2016, רביעי, 8 ביוני 2016, 12:30

כלי שיט בלתי מאוישים מעל ומתחת למים נמצאים כיום בתנופת פיתוח בעולם, ועתידים למלא בעתיד משימות רבות, הן בתחום המחקר האוקיאנוגרפי והאזרחי והן בתחום הביטחוני. במספר ציים בעולם כלי שיט בלתי מאוישים על-ימיים ותת-ימיים משמשים בעיקר משימות ביון, חיפוש סריקה והנצלה, תקשורת, והפעלת כלים למשימות הגנה. אף בישראל, הרובוטיקה הימית בישראל נמצאת בתנופה ובעשייה רבה ועולם הכלים אוטונומיים בתווך זה מבצע פריצת דרך משמעותית בשנים האחרונות.. במסגרת הרצאה זו, יוצגו אתגרים בפרויקטי המחקר ותוכניות המו"פ קצרות וארוכות הטווח לשימושים באפליקציות אזרחיות ושימושים במספר ציים בעולם תוכן זה. [לפרסם רק לאחר קבלת אישור דו"צ]

אורן גל

אורן גל

ראש תחום כלים אוטונומיים בחיל הים

הרצאות נוספות באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu