תשתיות לאומיות

אירוע PMI 2016, רביעי, 8 ביוני 2016, 11:35

רפי אלבז, רשות שדות התעופה, מקום ראשון - שדרוג נערך המסלולים והקמת מגדל הפיקוח החדש

ראובן קוגן, רכבת ישראל: מקום שני: קו באר שבע אשקלון

דורי שביב, שביב הנדסה, מקום שלישי: מעונות ברושים, אוניברסיטת תל אביב

הרצאות נוספות באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu