אמנות הקרקס בשירות הצוות הניהולי של הפרויקט (או איך לעזור לצוות הניהולי של הפרויקט להתמקד בנדרש)

אירוע PMI 2016, רביעי, 8 ביוני 2016, 11:30

לצוות הניהולי של הפרויקט מטלות רבות ובהן המטלות הקשורות ישירות לצורך לרצות את המזמינים, המנהלים והסוקרים בסט של מסמכים לאורך מחזור החיים של הפרויקט. פשטות הצגת הדרישה לראש הפרויקט הכוונתו ומיקודו בנדרש בלבד מביאה לייעול עבודתו. השיטה שתוצג משלבת מודלים ניהוליים ומונגשת לצוות הפרויקט בצורה ידידותית.

הרצאות נוספות באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu