הרצאות מפי אילן רני:

  • אירוע PMI 2016, רביעי, 8 ביוני 2016, 12:00

    רבים ממנהלי פרויקטים שעובדים בארגונים שאינם ארגוני היי טק, עוברים או שוקלים לעבור לניהול פרויקטים על פי מתודולוגיות "רזות". ההרצאה תתמקד בנקודות המהותיות שעלולות להוות מכשול למנהל הפרויקט ולארגון בעת מעבר מפרויקטי PMBOK קלאסיים לפרויקטי PMBOK בתצורת Agile ומתודולוגיות ,Lean ומהו השינוי התפיסתי בארגון שיש להטמיע בדרך להצלחה

דוברים נוספים באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu