הרצאות מפי חה"כ (אלוף במיל) אלעזר שטרן:

דוברים נוספים באירוע PMI 2016

Open Accessibilty Menu